Deze website is eigendom van AJ Recruit.

Contactgegevens:
AJ Recruit
Vlemincxhoevelei 24
2220 Heist-op-den-Berg
BELGIË
Tel: +32 15 654 113
E-mail: info@ajrecruit.be

VAT Number: BE 0523 830 385

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. AJ Recruit levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AJ Recruit de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AJ Recruit kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AJ Recruit geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AJ Recruit kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AJ Recruit verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (Belgium) bevoegd.

Privacy

AJ Recruit hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer of om u te informeren over onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot AJ Recruit, Vlemincxhoevelei 24 te 2220 Heist-op-den-Berg of via info@ajrecruit.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AJ Recruit, Vlemincxhoevelei 24 te 2220 Heist-op-den-Berg of via info@ajrecruit.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

AJ Recruit kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van ‘cookies’.

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die tijdelijk bewaard kunnen worden op uw computer (of ander toestel met internet toegang zoals een smartphone of tablet) wanneer je de website van AJ Recruit bezoekt. Een cookie zal meestal de naam van de website bevatten waarvan het afkomstig is, de levensduur van de cookie (hoelang het op uw toestel zal blijven bestaan) en een waarde, meestal een uniek en willekeurig gekozen nummer.

Wij gebruiken cookies om de AJ Recruit website gebruiksvriendelijker te maken en om de website en de weergave van onze producten zo goed mogelijk aan te passen aan uw interesses en noden. Cookies kunnen ook gebruikt worden om ons te helpen bij toekomstige ontwikkelingen op onze websites. We gebruiken ook cookies om anonieme analytische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website zodat we de structuur en de inhoud ervan kunnen verbeteren waar nodig. Hiermee kunnen we jou niet persoonlijk identificeren.

Op de AJ Recruit website kunnen 2 types cookies gebruikten worden, namelijk permanente en tijdelijke cookies. Tijdelijke (sessie) cookies worden na uw bezoek op onze website weer verwijderd. Een permanente cookie blijft langer op uw toestel aanwezig, afhankelijk van de door ons ingestelde levensduur, de instellingen van uw browser of tot het door uzelf handmatig wordt verwijderd.

De meeste internet browsers zijn initieel ingesteld om automatisch cookies te accepteren. Je kan deze instelling wijzigen om cookies te blokkeren of om een waarschuwing te ontvangen wanneer een website cookies op uw toestel wil bewaren. Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Controleer de gebruiksaanwijzingen of het help onderdeel van uw browser om te zien hoe de instellingen kan wijzigen.

Als je de cookies op onze website blokkeert, dan kan dit een impact hebben op de gebruikerservaring tijdens het bezoeken van de AJ Recruit website. Zo kan het gebeuren dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kan bezoeken. Hiervoor is het belangrijk dat u de instellingen van uw browser op elk toestel (computer, tablet, smartphone, …) zodanig instelt voor de beste ervaring binnen onze website.